Gallery

 
 
 

Outside Toronto

Belleville - Quinte
Brampton - Shibumi
Chatham - Seikyoku
Guelph - U. of Guelph
Bracebridge - Muskoka
Markham - Seishinkai
Ottawa - Ottawa
Ottawa - Carleton Club
Sudbury - Sudbury Aikikai #1
Sudbury - Sudbury Aikikai #2

In Toronto

Don Mills - JCCC
Downtown - Tendokai
East - Shugyo
East York - Beaches
North York - Hokuryukai
North York - Kensankai